la Route de la Routine

La Route de la Routine staat voor de tredmolen van het bestaan; voor de sleur van alle dag.
Voor sommigen is dat de routine van opstaan-eten-werken-eten-televisie kijken-slapen, voor anderen is dat misschien hun huwelijk en voor weer anderen kan het zomaar een professionele snelweg zijn. Eigenlijk staat la Route voor alles dat op de automatische piloot gebeurt en waarop je helaas nog maar weinig invloed denkt te hebben.

Als jouw Route leidt tot het ultieme doel dat je jezelf gesteld hebt dan doe je het uitstekend; maar helaas is dat bij veel mensen niet het geval. Ze doen dingen omdat het zo moet, of omdat ze dénken dat iemand vindt dat het zo moet. Zo hebben meer oog voor de targets van een ander dan voor hun eigen stip aan de horizon.

In een mensenleven is er niet slechts één route. We kennen naast het huwelijk en de professie ook nog wegen en paden die we willen bewandelen met onze familie en vrienden, of voor onze eigen persoonlijke ontwikkeling, voor onze gezondheid. En we willen ook graag tijd doorbrengen in het laantje der liefde, met plezier en ontspanning. Allemaal wegen, paden en laantjes, allemaal met een eigen bestemming, en allemaal belangrijk om gelukkig te worden en in balans te blijven.

Nu is er nooit sprake van perfecte harmonie. Maar als tekenen van disbalans stelselmatig worden ontkend worden het klachten. Vaak ernstige klachten, die uiteindelijk niet meer ontkend kunnen worden. Maar waar kun je dan terecht? Wie moet je dan kiezen?

Sommigen negeren hun klachten en zien wel waar het schip strand. Maar als dan het moment van decompensatie en crisisinterventie dáár is, dan heb je zelf helemaal niets meer te kiezen en doen anderen het voor jou. Op zich is dat wel een bekende fenomeen (dat anderen voor jou kiezen) maar zo’n decompensatie is wèl ineens voor iedereen zichtbaar. En dát is precies wat je al die tijd krampachtig hebt willen voorkomen.

Ik pleit ervoor om regelmatig de snelweg even te verlaten om na te gaan of je nog wel op de juiste route zit; of de bestemming van déze weg ook nog wel jouw gewenste bestemming is. Om pro-actief, op eigen initiatief, even met een helikopterview stil te staan bij jouw eigen situatie of de situatie waarin jouw relatie zich bevindt. Maar stilstaan is zo lastig als je haast of ruzie hebt.

Spreekt bovenstaande tekst je aan? Voel je nattigheid? En wil je hierover wel eens van gedachten wisselen en zoek je een sparringpartner. Je bent van harte welkom!